Mieszkania chronione i treningowe.
    W mieszkaniu chronionym zamieszkuje osoba niepełnosprawna intelektualnie, która  po kilkuletnim okresie rehabilitacji społecznej opuściła Dom Pomocy Społecznej.


     Mieszkanie treningowe – to forma treningu usamodzielniania, gdzie są kierowane realizujące indywidualny program rehabilitacji społecznej. Uczą się samodzielnego życia pod nadzorem terapeuty, po uprzednim przygotowaniu.Flag Counter