OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY 

OREW zapewnia:

I.Dzieciom i Młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizacje:

-obowiązku szkolnego na poziomie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,
-obowiązku Nauki na poziomie ponadgimnazjalnym przysposobienie zrobić pracy.

II. Dzieciom i Młodzieży niepełnosprawnej w stopniu głębokim realizacje:

-obowiązku szkolnego i Nauki w formie Zajec rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych,
-obowiązku szkolnego i Nauki w formie Zajec rewalidacyjno-wychowawczych Indywidualnych.

III. Pliki do pobrania:

-podstawy programowe wychowania przedszkolnego,
-obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

IV. Dzieciom od nocy wykrywaniu niepełnosprawności do powiedzenia nauki:

-wczesną interwencję
-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
-dzieciom, młodzieży i powołania narzędzi z innych, leczonych i edukacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych

W Zaekstrakcji są środki specjalistyczne:
Zajęcia z psychologiem (indywidualne i
grupowe),Zajęcia logopedyczne (neurologopeda, surdologopeda)
Zajęcia słuchowe -werbalne z surdopedagogiem,
Logorytmika,
Nauka obsługi komputera,
Terapia
przenośne Zajęcia stymulujące - terapeutyczne z zakresu: psychoterapii, muzykoterapii,
ZajęciadynamiczneIntegracji Sensorycznej,
Zajęcia rehabilitacyjne,
Terapia zajęciowa grupowa i indywidualna,
Dogoterapia,
Hipoterapia,
Hydroterapia.

Metody wspierające prace

Integracja sensoryczna
Metoda Bobathów
PNF
Metoda Weroniki Sherbourne
Metoda Glenna Domana
Dogoterapia
Hydroterapia
Hipoterapia
Niedyjawna Terapia Zabawowa Snoezelen
- Sala Doświadczania Świata
Zabawy paluszkowe
Chromoterapia
Arteterapia
Aromaterapia
Metoda Knilów
Muzykoterapia
Metoda ośrodków pracy
Stymulacja Polisensoryczna "Poranny krąg"
Metody wspomagania komunikacji Piktogramy Makaton Symbole PCS Indywidualna książka do komunikacji
Program uprawnień komunikacyjnych dzieci M.Grycman

 Flag Counter