Zajęcia kulinarne szkoły podstawowej i oddziału przysposabiającego do pracy, których celem jest zorganizowanie czasu wolnego wychowanków i zainteresowanie ich kulinariami jako umiejętności pożytecznej wykorzystywanej w życiu codziennym (mogącej rozwinąć się w interesujące hobby), promocja zdrowego i estetycznego przygotowywania i podawania posiłków, poszanowanie wytworów swojej pracy i innych.

Galeria Zdjęć: