Wszelkiego rodzaju twórczość artystyczna – plastyczna, literacka, muzyczna daje nam okazję do przeżycia radości szczególnego rodzaju.

7 września odwiedziła nas grupa "Art - Re" ze Studia Małych Form Teatralnych z Krakowa.

Dobre, miłe i fajne rzeczy przydarzają się nam nie tylko w czasie wakacji, ale także mogą nas spotkać podczas roku szkolnego, tu w naszej placówce.

Nazwa metody „Ruch Rozwijający” wyraża główną ideę metody tj. posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju.

Rok 2017 to dla nas czas szczególny, bowiem w tym roku przeżywamy 140 rocznicę objawień gietrzwałdzkich oraz 50 rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.