„Garncarska Wioska” to wioska tematyczna działająca we wsi Kamionka k/Nidzicy. Działalność rozpoczęła w 15 października 2007 roku.

Z dnia 27 czerwca na 28 czerwca grupa młodzieży z Gimnazjum i Przysposobienia do Pracy wraz z wychowawcami zorganizowała nocleg w OREW-ie.

Planując osiągnięcia uczniów w zakresie kształcenia ogólnego i przysposobienia do pracy, bierzemy pod uwagę:

Miniony rok szkolny był bardzo długi i obfity w wiele uroczystości.

Dzień 23.06.2017 roku - jest dniem, w którym żegnamy się z rokiem szkolnym 2016/2017.

Za nami dziesięć miesięcy intensywnej nauki, przed nami perspektywa błogiego wypoczynku.

Od 1 kwietnia w naszym ośrodku realizowany jest projekt, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,