Ośrodek Wczesnej Interwencji (OWI) dla dzieci od 0-7 lat, mający na celu:
-diagnozę medyczno-psychologiczną stanu dziecka na podstawie badań i obserwacji.
-zajęcia specjalistyczne z zakresu rehabilitacji.
-instruktaż dla rodziców w zakresie wykonywania odpowiednich ćwiczeń usprawniającychFlag Counter