W siedzibie PSONI koło w Nidzicy realizowany jest projekt "Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Głęboko Zależnych w Kryzysowej Sytuacji Rodziny" realizowany w ramach projektu grantowego "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" prowadzonego przez PSONI ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Moderatorem projektu jest lider grupy nieformalnej Karolina Kurlandzka.