Projekt „ Wielospecjalistyczna , kompleksowa oraz ciągła rehabilitacja dzieci, młodzieży oraz dorosłych w Zespole Rehabilitacyjno – Terapeutycznym ( ZR-T)

 Projekt jest  realizowany od 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2019 roku. 

 

Celem  projektu jest odniesienie, zwiększenie poziomu samodzielności, niezależności i uspołeczniania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie ich kompleksowej rehabilitacji i rewalidacji. Usprawnianie psychoruchowe dzieci, młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych, w tym rozwijanie komunikacji werbalnej i alternatywnej, które są niezbędne w samodzielnym funkcjonowaniu.

Programem objętych jest 20 osób dla , których został stworzony Indywidualny Plan Działań.  Program  dla każdego beneficjenta został opracowany na okres trwania projektu .  Program terapeutyczny dla beneficjenta realizowany jest poprzez:

 

- terapię psychologiczną indywidualną ;

- terapię pedagogiczna indywidualną ;

- terapię pedagogiczna grupową ;

- terapię logopedyczną indywidualną ;

- terapię ruchową indywidualna.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

 

 

 

Galeria zdjęć:
Zajęcia Logopedyczne:
.
 
.
.
 .
.
.
.
.
Zajęcia Psychologiczne:
.
.
Zajęcia Rehabilitacyjne:
.
.
.
.
Zajęcia muzyczno - ruchowe z elementami tańca - zajęcia pedagogiczne grupowe
.
.
.
.
zajęcia z elementami sensoplastyki - zajęcia grupowe pedagogiczne
.
.
.
zajęcia plastyczne - zajęcia pedagogiczne grupowe
.
.
zajęcia pedagogiczne indywidualne
.
.
.
Zajęcia pedagogiczne - grupowe: piknik rekreacyjno – sportowy poświęcony 100 - leciu odzyskania przez Polskę Niepodległości
.
.
.
.
.
Zajęcia pedagogiczne - indywidualne: dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
.
.
.
.
.
.
Zajęcia pedagogiczne - grupowe: gry i zabawy z wykorzystaniem piłki.
.
.
.
.
.
.
>Zajęcia pedagogiczne - indywidualne: zajęcia ruchowe.
.
.
.
.
.
Zajęcia pedagogiczne - indywidualne: zajęcia z języka polskiego. Podejmowanie prób samodzielnego czytania
.
.
.
.
Zajęcia pedagogiczne - grupowe: zajęcia muzyczne, granie na instrumentach muzycznych.
.
.
.