Od dnia 01.01.2016r do 31.03.2018r prowadzony był projekt ,,Prawdziwe życie - wprowadzanie do dorosłości poprzez treningi mieszkaniowe". Programem zostało objętych 18 osób. 

Uczestnicy samodzielnie zamieszkali w pokojach treningowych do tego przystosowanych oraz  brali udział w grupowych zajęciach, które miały na celu przygotować osoby niepełnosprawne do samodzielnego zamieszkania. W ramach treningu  terapeuci podczas grupowych zajęć prowadzili następujące treningi: trening funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego. Biorą również udział w zajęciach prowadzonych przez psychologa i doradcę zawodowego. Co trzy miesiące odbywało się zebranie Wielofunkcyjnego Zespołu na którym omawiane buły postępy beneficjentów projektu. Wszyscy beneficjenci biorący udział w projekcie poczynili znaczne postępy, zostali przygotowani na miarę swoich możliwości psychofizycznych do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, sprawnego komunikowania się z otoczeniem w różnych sytuacjach.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON.