Las jest bogatym "źródłem poznania świata przyrodniczego".Wychowankom w wieku przedszkolnym należy stwarzać okazje do poznawania środowiska przyrodniczego w toku różnorodnych form aktywności. Program wycieczki obejmował rozmaite formy zajęć. Była przechadzka po lesie i obserwacja naturalnego ekosystemu świata roślin i zwierząt. Poznawaliśmy przyrodę patrząc, słuchając i dotykając. Wychowankowie oglądali różne okazy przyrodnicze liście, mrowisko, korę drzew, rośliny i owady.

 

Galeria zdjęć:
.
.
.
.