Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) dla 60 osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w Nidzicy, ul. Młynarska 12. Placówka ta istnieje od 1 grudnia 2006 r.

Podstawowym zadaniem Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach, zmierzających do osiągnięcia przez te osoby możliwie jak najpełniejszej samodzielności życiowej oraz integracji społecznej ze środowiskiem lokalnym.

Dom zapewnia uczestnikom postępowanie wspierająco-aktywizujące obejmujące następujące formy działalności:
- trening umiejętności społecznych i zaradności życiowej,
- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
- terapię zajęciową prowadzoną w 8 pracowniach: artystycznej, gospodarstwa domowego, kulinarnej, rękodzieła, umiejętności społecznych, czynności dnia codziennego, komputerowej i multimedialnej.Flag Counter