Warsztat Terapii Zajęciowej dla 55 dorosłych osób wielorako niepełnosprawnych,

którzy mają zapewnioną systematyczną rehabilitację zawodową i społeczną.
   

Realizacja zadań WTZ odbywa się poprzez : ogólne usprawnianie, rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy, rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej albo szkolenia zawodowego.

 

Kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej jest Wiktor Gałka

 

TERAPIA ZAJĘCIOWA ODBYWA SIĘ W 11 PRACOWNIACH WTZ:

1.   Pracownia Gospodarstwa Domowego
2.   Pracownia Krawiecka
3.   Pracownia Umiejętności Społecznych
4.   Pracownia Dziewiarsko-Hafciarska
5.   Pracownia Plastyczna
6.   Pracownia Ceramiczna
7.   Pracownia Remontowo Modernizacyjna
8.   Pracownia Stolarska
9.   Pracownia Gospodarcza
10. Pracownia Ogrodnicza
11. Pracownia Poligraficzno- KomputerowaFlag Counter